ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม กิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 พื้นที่อำเภอป่าซาง และอำเภอเมืองลำพูน