ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมหารือจัดทำโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (แม่น้ำแม่ทา)