ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน รวมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 พื้นที่อำเภอแม่ทา