ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามการใช้สารชีวภัณฑ์ในสวนเกษตรผสมผสาน สวนสองพิม อำเภอลี้