ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567