ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน