ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมส่งเสริมการผลิตกาแฟในพื้นที่ภาคเหนือ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์