ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2567✨️