ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่กับ สศก. ในการติดตามการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง