ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 6/2567 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก