ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ National e-Payment