ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมคณะกรรมการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ จังหวัดลำพูน👩🏻‍🌾👩🏻‍🌾