ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงลำไยจังหวัดลำพูน ปี 2567