ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เยี่ยมเยียนสวนทุเรียนตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน