ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดลำพูน