ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการแปลง Smart Farmer Mode