ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เตรียมการประเมินผลงานรางวัลเลิศรัฐ ปี 2567 ประเภท เลื่องลือขยายผล “การบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแม่ตืน อย่างยั่งยืนด้วยโรงพยาบาลพืชชุมชน”