ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน