ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานในระดับพื้นที่