ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน โชว์ผลงานเด่นรางวัลเลิศรัฐ ปี 2567 ประเภท เลื่องลือขยายผล “การบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแม่ตืน อย่างยั่งยืนด้วยโรงพยาบาลพืชชุมชน”