ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการ งานเปิดบ้านประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS🌱