ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามการเตรียมงานประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรและผลไม้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 15.45 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามการเตรียมงานประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรและผลไม้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน มีนายสุธน ปืนแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่งพร้อม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยประธานและสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานและเตรียมการ โดยมีกำหนดรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการระดับเขต6 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 -12.00  น.