ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 27 มกราคม เวลา 16.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแปลงผักปลอดภัย ณ แปลงผักเกษตรพอเพียง บริเวณด้านหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีการปลูกพืชผักเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบนำมาประกอบอาหารแก่เจ้าหน้าที่และนำไปปฏิบัติในครอบครัวรวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

Leave a Reply