ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ประชุมเตรียมประเมินสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นปี 63

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเตรียมการประเมินสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีกำหนดการตรวจประเมินสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จากคณะทำงานกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 มีหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply