ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ. นำคณะข้าราชการ จิตอาสา บริเวณ ฝายพัชรธรรมเมืองลำพูน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ณ บริเวณพื้นที่โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง บ้านวังไฮ หมู่ที่ 7 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา

Leave a Reply