ข่าวประชาสัมพันธ์

รอง ผวจ.ลำพูน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และสนับสนุน การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน กับคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2563

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และสนับสนุน การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน กับคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2563 นำโดย นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และคณะฯ โดยมี นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร พร้อมแนะนำ หน่วยงานภาคีที่มาร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น และกล่าวสนับสนุน การดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่ได้แก่ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นางสาวชูศรี พูลศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน และ นางสาวบุษรา แก้วสม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และมีผู้แทนศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุน การคัดเลือกสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2563 อีกด้วย