ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเราชนะ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน และนางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเราชนะ ในการให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Leave a Reply