ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรกรปลาสวยงามลำพูนสู้ดีเด่นระดับประเทศ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านประมง ระดับประเทศ ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ นายคงสวัสดิ์ ปัญญาวงค์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง หมู่ 13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน มีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ประมงจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ลำพูนร่วมให้การต้อนรับนายสมเกียรติ กาญจนาคาร ผู้ตรวชราชการกรมประมง ประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านประมง และคณะฯ

Leave a Reply