ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีการกำหนดแผนการตรวจประเมินในพื้นที่วันที่ 10 , 11 และ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป

Leave a Reply