ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพร้อมทีมงาน ร่วมพิธีเปิดงานเผยแพร่ KBO

วันที่ 18 ก.ค. 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายอาทร วงษ์สง่า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดในงาน การประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดลำพูน และการประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าชอปปิ้งมอลล์ โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการแสดงผ้าไหมทอมือ ผ้าฝ้าย เสื้อผ้าพื้นเมือง สำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และ และนิทรรศการการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่อง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน