ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน เปิดตัว สวนอินทผาลัม พี.ที.ฟาร์ม (Smart Farmer)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer สาขาทำสวนอินทผาลัม พี.ที.ฟาร์ม นำโดยคุณประเทือง เชียงแรง คุณสมจิตร ศรีจันทร์ และ คณะ เข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ เพื่อประชาสัมพันธ์สวนอินทผาลัม พี.ที.ฟาร์ม หมู่ 4 ต.นครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พื้นที่ปลูก 100 ไร่ อินทผาลัมเนื้อเยื่อ พันธุ์บาฮี จำนวน 2,000 ต้น จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่1 อายุ 3 ปี 1,000 ต้น ให้ผลผลิตแล้ว จำนวน 50 ตัน ออกในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม รุ่นที่ 2 อายุ 2 ปี 1,000 ต้น คาดว่าจะให้ผลผลิตปีหน้า การตลาดได้ส่งขายที่ห้างริมปิง แม็คโค ตลาดทั่วไป และตลาดออนไลน์

Leave a Reply