ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.09 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีกราบบังคมทูลถวายพระพร และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง กล่าวตาม) เบื้องหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสุดดีจอมราชา และ ลงนามถวายพระพร

Leave a Reply