ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน พัฒนาเกษตรกรผู้นำ โดยอบรมประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มยุทธ​ศ​า​สตร์และ​สารสนเทศ​ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัด อบรมประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาเครือข่ายฯ ซึ่ง ดร.ประหยัด​ มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่ม​ยุทธศาสตร์​และ​สารสนเทศ​ และทีมงาน จัดการฝึกอบรม มีวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน, สวพ.1 เชียงใหม่และสนง.ไปรษณีย์​เขต 5 ให้ความรู้ ระบบการให้น้ำในพื้นที่การเกษตรแบบอัจฉริยะ การทำการเกษตรตามระบบ GAP และ การขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในช่วงบ่าย นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ได้มาพบปะและให้นโยบายการดำเนินงาน ของ ศพก.เครือข่าย ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ในระดับเดียวกับศูนย์เรียนรู้หลัก


Leave a Reply