ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ และ นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตพืชของจังหวัดลำพูน ปีการผลิต 2562/63 โดยมีนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เป็นประธานการประชุม

Leave a Reply