ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร ที่ฝายดอยแต ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน

Leave a Reply