ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร แปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอแม่ทา บ้านท้องฝาย ตำบลทากาศ

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน งหวัดลำพูน และ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน นำนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอแม่ทา บ้านท้องฝาย ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา เพื่อรับทราบสถานการณ์การผลิตลำไย ปี 2563 มีนายดำรงค์ จินะกาศ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ แปลงใหญ่ ให้ข้อมูลการผลิตลำไยนอกฤดู เพื่อหลีกเลี่ยงราคาลำไยตอต่ำในฤดู มีสมาชิก รวม 400 ราย พื้นที่ผลิตลำไยนอกฤดู รวม 4,000 ไร่ มีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวน ปัญหาที่ขอให้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องพลังงานทดแทน (โซล่าเซล) ปัจจัยการผลิตราคาสูง ลดค่าไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้

Leave a Reply