ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน พบปะ เยี่ยมเยียน เกษตรกร โครงการพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ลำไยเพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ปี 2563

Leave a Reply