ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.ลำพูน ให้สัมภาษณ์สด รายการมองลำพูน เรื่อง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด จังหวัดลำพูน

วันศูกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา สุนันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการ “มองลำพูน” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ดำเนินรายการโดย นางสาวปรัศนียาภรณ์ ตันเกียรติชัย “ดีเจ แมลงปอ” ในหัวข้อ “หนอกระทู้ข้าวโพดลายจุด จังหวัดลำพูน” ซึ่งจังหวัดลำพูนมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดฤดูฝน 16,328 ไร่ ในพื้นที่อำเภอลี้ ทุ่งหัวช้าง และแม่ทา มีพื้นที่ประสบการระบาดของหนองกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในบ้างพื้นที่ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้แนะนำให้เกษตรเฝ้าระวัง และป้องกันกำจัดฯ ตามหลักวิชาการ ในระบบผสมผสาน เกษตรกรวามารถสอบถามรายละเอียดได้ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน 053 511120 ต่อ 13 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

Leave a Reply