ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมฝึกอบรมงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุปี 63

วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวภัทรธิญา แก้วนาติ๊บ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรมด้านการเงิน
การคลัง บัญชี และพัสดุ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมควร ชายะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

Leave a Reply