ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน

8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยรับงบประมาณร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พรก.ให้อำนวจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอนันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Leave a Reply