ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนบันทึกเทปรายการ”คุยเฟื่อง เรื่องเกษตรลำพูน” แปลงใหญ่ลำไยตำบลริมปืง FM 95 MHz. ออกอากาศ 13 ก.พ.64 5 โมงเย็น

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นวส.ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นางธัญพร นันตะสุคนธ์ นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน บันทึกเทปวิทยุ รายการ “คุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน” หัวข้อ แปลงใหญ่ลำไยตำบลริมปืง อำเภอเมืองลำพูน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรโดยกำหนดออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ สวท.ลำพูน คลื่นความถี่ FM.95 MHz. ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 -18.00 น.

Leave a Reply