ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดย นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และคณะฯ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยเกษตรจังหวัดลำพูน ได้รายงานการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ท่องเที่ยวเชิงเงกษตร และ การติดตามหนี้สินเกษตรกร ซึ่ง ผู้ตรวจกระทรวงฯ ได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีการยกระดับของแปลงใหญ่ การขอรับระบบ GAP ดำเนินการแล้วเท่าไร ทำอย่างไรให้สมาชิกแปลงใหญ่ ได้รับ GAP ทุกแปลง และต้องมีแผนพัฒนาคุณภาพแปลงใหญ่ด้วย สำหรับหนี้สินเกษตรกร ให้มีกิจกรรมหรือส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถชำะหนี้สินได้ ทั้งนี้มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

Leave a Reply