ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อเร่งรัดการเบิกงบประมาณ ประจำปี 2563 ให้ทันระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด

Leave a Reply