ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมสถานที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) ศบพ.(เครือข่าย) อ.แม่ทา

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ น.ส.สุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายพิทวัส สุสิงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เตรียมสถานที่ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่(เครือข่าย) ดีลิเซีย การ์เด้น อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยคณะสมาชิกวุฒิสภามีกำหนดการเดินทางมาพบปะประชาชนจังหวัดลำพูนในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น.ประเด็น งานการส่งเสริม Smart Farmer และ Young Smart Farmer จังหวัดลำพูน ทั้งนี้มีนางอุทัยวรรณ ศิริพล เกษตรอำเภอแม่ทา และเจ้าหน้าที่เกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา ร่วมเตรียมการ

Leave a Reply