ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร โดยมี เกษตรอำเภอเมืองลำพูน และเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นผู้แทนเกษตรอำเภอ และ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอบ้านธิ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพิจารณา ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply