ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน รับฟัง VDO Conference ผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา มอบหมายให้นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางประภัสสร ขันติสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมอบรมผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ ผ่านระบบ vdo conference “moac live streaming course” ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอเวียงหนองล่อง และตัวแทนกลุ่มแปลงใหญ่ /วิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 กลุ่ม ผู้เข้าร่วม จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply