ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมคณะผู้ตรวจราชการฯติดตามงานฝายพญาอุต ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมติดตามนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานโครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายพญาอุต ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยนายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดลำพูน นำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน มีผู้นำชุมชนและตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากฝาย ร่วมให้ข้อมูล ปัญหา และขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขจากท่านผู้ตรวจราชการฯและคณะ

Leave a Reply