ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมคณะผู้ตรวจราชการฯติดตามงานกลุ่มพืชผักปลอดภัยบ้านป่ายาง อ.เมืองลำพูน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.10 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมติดตามนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานกลุ่มพืชผักปลอดภัยบ้านป่ายาง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายเอนก นันทะพงษ์ เกษตรกรต้นแบบปลูกพืชผักผสมผสาน เริ่มจากปลูกที่บ้านและขยายพื้นที่ปลูกในสวน ส่งผักขายในโรงพยาบาลลำพูน สร้างรายได้และความสุขจากทำการเกษตร

Leave a Reply