ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พี่เลี้ยง (Mentor) ในงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่” ผ่านระบบ Video Conference จากกรมส่งเสริมการเกษตร

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม ละทีมพี่เลี้ยง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พี่เลี้ยง (Mentor) ในงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุม 7 อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มี เกษตรอำเภอเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นพี่เลี้ยง รวม 9 คน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ทั้งนี้เวลา 13.00น. ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พี่เเลี้ยง (MENTOR) ในงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ได้ร่วมอภิปรายคณะ ในหัวข้อ “เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในการจัดเวทีชุมชน” ในครั้งนี้ด้วย


Leave a Reply