ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมตรวจราชการและลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัย ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมนายนิกร ทุนกาศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 รอบที่ 2 จากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) และลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัย ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน ได้นำเสนอการดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่

Leave a Reply